Atlético de Madrid oficial agency FC Barcelona Agencia Oficial
Atlético de Madrid oficial agency RCD Español Agencia Oficial

Wij zijn de referentiewebsite voor de secundaire ticketmarkt. De prijzen van de tickets kunnen hoger of lager zijn dan de nominale waarde.

Home » PRIVACY

Privacyverklaring


In overeenstemming met het vastgelegde in de Spaanse wet 15/1999, van 13 december, met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens (LOPD volgens Spaanse afkorting), en de bijbehorende praktische regelgeving, informeert de beheerder van deze website, SPORTS AND EMOTIONS S.L., conform artikel 5 en 6 van voornoemde LOPD, de gebruikers van de website www.sportsemotions.com dat zij hun persoonlijke gegevens beschikbaar stellen of zullen stellen en dat deze zullen worden opgenomen in de database in eigendom van SPORTS AND EMOTIONS S.L., dat naar behoren is ingeschreven bij het Spaanse Bureau voor Bescherming Persoonsgegevens.

Toestemming van de gebruiker

Door zijn persoonlijke gegevens te verstrekken middels het invullen van het bestelformulier of het versturen van een email, en akkoord te gaan met de verzending daarvan, gaat de gebruiker uitdrukkelijk en onmiskenbaar akkoord met het feit dat zijn gegevens worden gebruikt voor de hierna te specificeren doeleinden.

Doel

De gegevens die middels de website verstrekt worden, zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Gegevensbelang

Alle gegevens die middels de website gevraagd worden, dienen verplicht te worden verstrekt, dit gezien het feit dat ze noodzakelijk zijn om een optimale service te kunnen bieden aan de gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens zijn verstrekt, kan de dienstverlener niet garanderen dat alle gevraagde diensten zullen worden verleend.

De gebruiker is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat de middels verschillende webformulieren verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en actueel zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om te kunnen voldoen aan een door u gedaan verzoek.

Altijd als het nodig is dat er persoonlijke gegevens worden ingevuld, zal op voorhand om uitdrukkelijke en onmiskenbare toestemming van de gebruiker worden gevraagd.

Recht van wijziging

De dienstverlener verleent in alle gevallen aan de gebruiker het recht van toegang, wijziging, annulering, mededeling en bezwaar, zoals vastgelegd in de geldende wetgeving. Om zich te beroepen op dit recht, in overeenstemming met het vastgelegde in de Spaanse wet op bescherming van persoonsgegevens (LOPD), kan de gebruiker een schriftelijke aanvraag, voorzien van een kopie van zijn legitimatiebewijs, richten aan het emailadres: info@sportsemotions.com, of aan het postadres Carrer La Vila 71 3º, 17310, Lloret de Mar, Spanje.

Veiligheidsmaatregelen

Ook stelt de dienstverlener, overeenkomstig het vastgelegde in Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, waarin het Reglement van toepassing van wet 15/1999, wordt goedgekeurd, dat hij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de veiligheid en integriteit te garanderen van de persoonsgegevens die behandeld worden, alsook om te zorgen dat deze gegevens niet verloren kunnen gaan of gewijzigd en/of ingezien kunnen worden door derden die daartoe niet geautoriseerd zijn.

Minderjarigen

Het is uitdrukkelijk verboden dat personen jonger dan 14 jaar gegevens verstrekken middels deze website, zonder dat daarvoor toestemming voor is gegeven door ouders of verzorgers, en zij dit proces begeleiden.

Mocht de dienstverlener vernemen dat het bovengenoemde verbod is overtreden, dan zal hij per direct de gegevens van de betreffende gebruiker verwijderen.

Het gegevensbestand is ingeschreven in het Spaanse Algemeen Register voor Bescherming van de Persoonsgegevens, op het Spaanse Bureau voor Bescherming Persoonsgegevens. Deze inschrijving is gedaan onder nummer: NÚMERO DE INSCRIPCIÓN R.G.F.A.P.D.: B177690352043550249